Styret

Kontakt styret på e-post: styret «at» tigerkarate.no

 

haakon joo jan erik

Håkon Fredriksen

Leder

Konkurranseansvarlig, Kumite

John Olav Olsen

Nestleder / IT Direktør

Medlemsregisteransvarlig

Jan Røsholm

Økonomisjef/

Finansminister

Erik Haugen

Treneransvarlig

harriet jeppe

Harriet Molven Løkensgard

Barneansvarlig / Sosialiseringsminister

Jeppe Henriksen

Materialforvalter

 

 Trond Erik Steine

Konkurranseansvarlig, Kata

Facebookdirektør