For å redusere smittefare for Corona-viruset har vi besluttet å avlyse all trening for én uke – fra mandag 09.mars og ut uken. Vi har ikke har noen registrerte smittetilfeller i Tiger, men vi ønsker å redusere smittefaren så godt vi kan. Ny informasjon kommer senest søndag 15.mars

Hilsen Styret.