Generelt

I Tiger karateklubb trener vi Shotokan Karate Do. I Shotokan Karate bruker vi hvit karate drakt (dogi), som holdes på plass med et belte (obi). Beltene har forskjellige farger som viser hvilken grad man har og er en indikasjon på den erfaring utøveren har. Beltegradene deles inn i kyu (elevgrad) og dan (instruktørgrad). Man startet med hvitt belte (9.kyu) og beltene blir så gradvis mørkere opp til brunt belte  (3-1.kyu). Når man så graderer sort belte, begynner man på 1.dan (shodan). I World Traditional Karate Organization (WTKO) , som er den organisasjonen Tiger KK tilhører, er 9.dan høyeste grad.

Respekt

Uavhengig av hvilken farge man har på beltet skal man vise gjensidig respekt. Elever bør vise spesiell høflighet og respekt for sine instruktører. Iht japansk kotyme tiltales en instruktør som «sensei». I vestlige klubber er det vanlig å tiltale en instruktør opp til og med 2.dan som «senpai», mens en instruktør 3.dan og opp, samt seniorinstruktører med lang fartstid, som «sensei». Er man usikker, så bruk gjerne «sensei» i høflig tiltale. Høyere graderte og instruktører skal også vise respekt til lavere graderte og har et ansvar for å bidra og hjelpe de med mindre erfaring

Gradering

Når utøveren har deltatt på et visst antall treninger siden forrige gradering kan man prøve å gradere seg. Målet med en gradering er å vise overfor et graderingspanel at man har lært og behersker Kihon (basis teknikker), Dachi (stillinger), Kata, Kumite (kamp), Selvforsvar og Bunkai (applikasjoner til kata). Nesten enda viktigere enn å vise teknisk ferdighet er å vise «spirit» og innsatsvilje. Dette er en forutsetning for å kunne bestå en gradering. God spirit og innsatsvilje kan også løfte en gradering til å vippe opp dersom graderingspanelet er i tvil. Er man usikker og nervøs kan det også hjelpe på fokuset ved å gi alt. En gradering krever at man fremviser farlige teknikker med maksimal kraft og innsats. Derfor er det strenge krav til kontroll når man utfører teknikker mot andre. Det er også et krav at alle utøvere viser respekt for hverandre og for de tradisjoner karate representerer.

Dersom man føler man ennå ikke har lært det pensum som kreves, bør man kanskje vurdere å vente til man behersker pensum. Man må gjøre seg fortjent til graden og det kan være lurt å høre med instruktør om man er i tvil. En huskeregel kan være at man skal alltid være bedre enn på forrige gradering. Dersom man strøk så må man ha forbedret seg, og dersom man stod så skal man til en ny grad som krever mer. Det gjør ingenting å stå over en gradering, det har alle instruktører gjort på et eller annet tidspunkt. Mange har også ventet flere år mellom gradering til dan grader.

Under graderingen vil en instruktør vise teknikkene som skal utføres. Det er dog hverken instruktørens eller graderingspanelets rolle å følge opp at de graderende viser motivasjon og full innsats. Dette minner man om ved starten av graderingen og etter det er det opp til den enkelte å gjøre sin beste innsats. Gjør man feil i kata får man en ny mulighet til å prøve på nytt og vise at man kan kataen.

Graderingspanelet følger nøye med for å kunne ta en så rettferdig avgjørelse som mulig.

Påmelding

Påmelding til gradering skjer på deltaker.no. Linker blir publisert på hjemmesiden og facebook gruppen før gradering. Det er viktig at man melder seg opp i tide, i rett gruppe og møter opp til angitt tid. Man må ha betalt treningskontigent og graderingsavgift for å få lov å gradere. Graderingspass deles ut på første gradering man deltar på etter fylte 13 år og medbringes på alle fremtidige graderinger. Graderingsavgift er for tiden 250 kr og betales ved påmelding.  Graderingsavgiften inkluderer diplom og nytt belte ved bestått gradering.

Stryk

Skulle man gå opp til en gradering og stryke så er det ikke farlig. Man må bruke litt ekstra tid på den aktuelle graden, men det er også en mulighet for læring og til å forbedre det man ikke var god nok på. Man kan dermed totalt sett bli en bedre utøver.  De aller fleste har strøket en eller flere ganger i løpet av sitt karateliv. I det store og hele tar det ca like lang tid for de fleste å gradere til sort belte.

Graderingstidspunkt kyu grader

Kyu gradering foregår to ganger i året, i juni for vår-semesteret, og i desember for høst-semesteret, gitt at ikke utenforliggende faktorer forstyrrer dette (ref. Covid’19 restriksjoner). Man graderer seg til fargebelter (kyu) i Tiger KK.

Graderingstidspunkt dan grader

Tiger KK har forpliktet seg til, som medlem av NSF (Norges Shotokan Forbund), primært å gradere til Dan grader på NSF sommerleiren som avholdes uke 26 hvert år. Sort belte graderinger avholdes en gang i året.  Man må minimum fylle 16 år det året man graderer sort. Det er krav til 1 år og ca 100 treninger mellom brunt og sort. Det er også krav til deltakelse på 2 NSF treningsleirer (eller tilsvarende organisasjon) mellom brunt og sort. En av disse må være sommerleiren man graderer på. For høyere sortbelte grader er kravet 2 treningsleirer per minimumsår (minumsår mellom sortbelte grader tilsvarer graden man skal til, fks 2 år fra 1.dan til 2.dan, 3 år fra 2.dan til 3.dan etc). Dette for at Tiger og NSF ønsker oppslutning på treningssamlinger, samt at man skal skaffe seg mest mulig erfaring og kompetanse. Før man melder seg opp til dan gradering må man fylle inn søknadsskjema og vedlegg som sendes til styret i NSF: https://shotokan-karate.no/dan-graderinger/.

Dobbelt gradering

Det gis ikke anledning til å dobbeltgradere (hoppe over belter). Erfaring fra trening, personlig og mental utvikling, samt forståelse for karate er også viktige aspekt, ikke bare teknisk utførelse. Veien blir til mens man går. En ny beltegrad kan være et personlig motiverende element, men skal ikke være et endelig mål i seg selv.

Stripe belter

For barn så bruker vi belte med stripe mellom hver hele grad. Det fordi det tar lengre tid å beherske teknikker på det nivået som kreves for å få høyere (hele) grader og fordi barna også løpende skal kunne gradere seg til nye belter uten å føle at de står stille på en grad. Stripe belterr gjelder for barn opp til fylte 13 år, men kan i visse tilfeller også benyttes for ungdom opp t.o.m 14 år. Man graderer normalt sammen med voksenpartiet ved fylte 13 år.

Spesielle hensyn

Dersom man mener det er spesielle hensyn man mener bør ihensyntas under gradering, fks skade eller handicap, bør man be sin instruktør om å informere graderingspanelet om dette slik at de har mulighet til å ihensynta dette under gradering.

Konkurranse

I fht gradering til fks dan grader kan det likevel være en fordel å ha deltatt på stevner fordi man da får testet seg selv på ulike måter. Det er forøvrig ikke noe krav til utøvere om å delta i konkurranser, men dersom man har lyst så kan man melde seg på de konkurranser som Tiger KK deltar på i løpet av året. Man kontakter da sin instruktør som videreformidler informasjon til konkurransecoachene

Graderingspanel

Graderingpanelet består av seniorinstruktører fra Tiger karate klubb. Per begynnelsen av 2021 har panelt tilsammen 117 år med karatefaglig bakgrunn og 9 dan. Samtlige har fungert som trenere i mange tiår og har sittet i graderingspanelet i mange år. Graderingspanelet vurderer innsatsen og avgjør resultatet av graderingen til alle utøverne. Graderingspanelet graderer på vegne av Teknisk Komite i NSF (Norges Shotokan Forbund) og deres vurdering er endelig. Graderingspanelet kan invitere andre instruktører til å sitte i panelet etter behov.

Graderingspanelet per 2021 består av:
  • Erik Haugen. Erik innehar 2.dan (Nidan) Shotokan og er den i graderingspanelet og trenerteamet som har holdt på lengst. Erik har trent karate siden 1973, og i Tiger KK siden 1976. Erik graderte shodan i 1991 og har vært instruktør i Tiger KK siden tidlig 80-tallet. Erik har ca 20 år erfaring fra styret i Tiger KK. Han har lang fartstid som treneransvarlig og fungerer per idag også som leder. Erik har deltatt i nationale og internationale stevner i kumite og kata (JKA/WKF). Han har også sittet i Shobu Ippon (Shotokan) komite i NKF (Norges Karate Forbund) i flere år.
  • Trond Erik Steine. Trond Erik innehar 3.dan (Sandan) Shotokan. Han har trent karate siden 1985 og graderte shodan i 1990. Trond Erik var på nittitallet hovedinstruktør i Søgne Karateklubb, instruktør i Vågsbygd KK, Kristiansand KC og Mandal KK. Han ble instruktør i Tiger i 2006. I 2007 ble han konkurranseansvarlig for kata og har vært det siden. Som utøver har han vunnet en rekke regional/kretsmesterskap i kumite og kata. 6 NC/NM gull, NM bronse og sølv i stilart EM. Som coach for Tiger har han 30+ NM gull, samt to gull i stilart EM. Trond Erik innehar Shodan i Shorin Ryu Karate Do, samt instruktørgrad i Krav Maga. Han er interessert i Budo karate, men har også trent et bredt utvalg av andre kampkunster.  Trond Erik sitter i styret i Tiger KK og i NSF (Norges Shotokan Forbund).
  • Andreas Evensen. Andreas innehar 4.dan (Yondan) i Shotokan. Han har trent karate siden 1988, og graderte shodan i 1994. Han har vært instruktør i Tiger KK siden 1994, samt instruktør i Trondheim KK i 10 år. Andreas har i tillegg til karate trent fast judo, Aikido og tai chi, og har vært eksponert for et bredt utvalg av kampsporter via deltagelse på multidisiplin-samlinger og faste treningspartnere med bakgrunn fra flere forskjellige karatestilarter / kampkunster. Har interesse for både tradisjonell kampkunst og konkuranse, og konkurerte aktivt nasjonalt og internasjonalt (i stilarten) i 10+ år i hovedsakelig kumite, men også kata. Andreas sitter i Teknisk komite i NSF (Norges Shotokan Forbund) og har tidligere vært styreleder i samme forbund.

Sekretariat / Instruktør:

  • I tillegg har graderingspanelet support av sekretariat og instruktør som veileder utøverne. Sekretariatet består vanligvis av Jan Røsholm 1.kyu og  John Olav Olsen 1.dan (Shodan). Begge har lang erfaring fra styreverv i Tiger KK.
  • Instruktør kan varier fra gradering til gradering, også basert på om det er barn eller voksne som graderer. Per 2021 er instruktør på ungdom/voksen gradering  Arnstein Nygard 2.dan (Nidan).

Graderingspensum og krav:

Kort sammenfattet er graderingspensumet som følger:

«WTKO» betyr kihon pensumet som finnes i WTKO graderingsheftet som ligger i dojo, samt de kata og kumite bestemmelsene mm som man kan finne i tabellen under. Det er meningen at et eget tiger pensumhefte skal lages og gjøres tilgjengelig på hjemmesiden etterhvert. Til Dan grader gjelder WTKO pensumet i sin helhet.

Spørsmål vedrørende gradering.

Spørsmål vedr påmelding o.l kan stilles i forkant av gradering til jan@tigerkarate.no

Tilskuere

Så lenge restriksjoner gjelder for Covid’19 kan ingen foreldre følge med på graderingen fra galleriet, men må vente utenfor dojoen. Det er heller ikke anledning for andre enn dem som graderer å oppholde seg i dojo under gradering. Tiger KK har per idag ikke tilbud til å følge med online (zoom  o.l) under gradering. Dette grunnet det ekstraarbeid, tekniske løsninger og samtykke som må innhentes fra deltakere el. foreldre.