Hei alle Tigere

OPPDATERT TIMEPLAN LIGGER NEDERST I INNLEGGET

Vi er stolt over at vi sammen har fått til å holde Tiger dojoen åpen etter sommeren nå under koronaepedemien. Hver og en av dere har bidratt til dette gjennom å overholde smittevernsreglene. Det skal vi fortsette med.

For de neste tre ukene må vi likevel dessverre gjøre noen midlertidige justeringer, som følge av innstramninger sentralt fra Regjeringen og lokalt fra kommunen med tanke på smittevern og utviklingen av smitte som nå øker i Oslo. Blant annet stenges breddeidretten for voksne ned i denne perioden. Barn t.o.m. 19 år får lov å trene som vanlig. Det får betydning for våre treninger.

Styret har for å bidra i denne vanskelige tiden besluttet at Tiger Karateklubb gjør endringer med virkning fra og med i morgen, mandag morgen, frem til 30. november. Kort oppsummert vil det bli følgende endringer:

 1. Barnetreninger t.o.m. 13 år går som normalt i dojo. Påmelding gjøres i Spond.
 2. Ingen voksne eller ungdom over 13 år får trene fysisk i dojo.
 3. Voksenpartiene for orange-svart går fra nå av på zoom, se egen info på medlemssidene på Facebook.
 4. Voksenpartiene for nybegynnere går fra nå av på zoom, se egen info på medlemssidene på Facebook.
 5. Kata og kumitetrening utgår tirsdag. I stedet vil det tilbys Zoom trening for orange-1. blåbelter fra 18.00-19.00 og for 2. blå – svartbelter fra 19.00-20.00. Invitasjon til Zoom-trening sendes i egen epost.
 6. Katatrening utgår torsdag. I stedet vil det tilbys felles Zoom trening for orange-svartbelter fra 19.00-20.30 hvor halve tiden fokusere på trening for de lavere graderte og andre halvdel på de høyere graderte. Men alle er velkommen til å delta på hele treningen. Invitasjon til Zoom-trening sendes i egen epost.
 7. Fredagstreninger utgår.
 8. Det er ikke tillatt med egentrening i dojo.
 9. Begge innganger skal nå benyttes for barn t.o.m. 13 år. Det vil bli angitt i midlertidig timeplan og i Spond hvilket parti som skal benytte herregarderobeside og damegarderobeside. Dette gjøres for at det skal være minst mulig kontakt mellom medlemmer.
 10. Det legges opp til minst mulig kontakt på trening i denne 3 ukers perioden.
 11. Dersom du henter barnet ditt skal du vente utenfor dojoen.

Styret ber alle foreldre minne barn/ungdom om å holde god avstand både i dojo og i gangen på vei inn og ut, at de husker å bruke antibac i dojo før og etter trening og at ingen møter på trening dersom man har symptomer på sykdom eller er i den minste tvil om man er syk.

Styret håper å være tilbake til «vanlig» koronatrening igjen etter 30. november.

Vi minner helt avslutningsvis om at styret har planlagt å gjennomføre gradering, så lenge det ikke legges ned forbud mot dette av stat og kommune. Oppfordrer derfor alle til å stå på å trene i tiden som kommer, selv om det blir en litt annerledes forberedelse enn vanlig.

Vel møtt til neste trening.

Vennlig hilsen
Tigerstyret.