Velkommen til Corona vennlig nybegynnerparti for voksne (13-99) høsten 2021. Oppstart er tirsdag 17.08 kl 20.00

Påmeldingsavgiften dekker treningsavgift i august og september, og inkluderer også karatedrakt.

Treninger er tirsdager kl. 20.00 – 21.00 og torsdager kl. 20.30 – 21.30

Påmeling: Deltager.no