Reglement for søknad om økonomisk støtte til stevner og treningssamlinger:

 • Styret Tiger KK må motta søknad på forhånd minimum 30 dager i forveien.
 • Tiger KK dekker utgifter etter retningslinjene for den enkelte utøver når styret har mottatt resymé i etterkant av stevne eller treningssamling.
 • Resymé og reiseregninger skal sendes til styret Tiger KK senest 3 dager etter hjemkomst fra stevne eller treningssamling.
 • Det forventes av den enkelte utøver å delta på ordinære treninger i snitt 3 ganger per uke. Trening skal registreres ved å skanne medlemskort.
 • Eventuelle avvik skal forklares (f.eks. sykdom, skade, deltagelse på landslagstrening eller trening i andre klubber) sammen med søknad til styret Tiger KK.

 

Stevner som Tiger KK skal delta på som Team:

 • Tiger KK kan dekke utgifter for reise, opphold og deltagelse for utøver og coach og dommere.
 • Det er coach som gjennomfører uttak for deltakelse.
 • Tiger KK kan vurdere om utøvere skal betale egenandel.

Internasjonale stevner: 

 • Tiger KK kan bidra med stønad oppad begrenset til kr 2500,- etter søknad.

Treningssamlinger for instruktører:

 • Hovedinstruktører som har et fast parti og ønsker å delta på treningssamling for å utvikle seg videre kan søke om inntil 2.500kr for en treningssamling per
  kalenderår.
 • Hovedinstruktører som har fast parti kan søke om inntil 1.500kr for treningssamling nr 2 per kalenderår. Dette må være en samling i NSF regi el tilsvarende forbund.
 • Utover dette dekker Tiger KK kun deltageravgift for instruktører som har et fast parti og ønsker å delta på treningssamling i NSF regi.

 

Her følger en oversikt over retningslinjer for deltagelse på stevner:

Nasjonale stevner

Deltagelse skjer ved uttak av trener, legges så frem for styret til godkjennelse.

 • Deltagere skal delta i klubbens overtrekksdresser
 • Tiger’s klubbmerke skal være påsydd karate gi.
 • Ved premieutdeling skal man stille med overtrekksdressens overdel.

Regionale stevner

 • Utøveren skriver seg selv på deltagerliste, på tavle i Dojo.
 • Startkontigent betales av klubben.
 • Tiger’s klubbmerke skal være påsydd karate gi.

Barnestevner

 • Trener står for påmelding og informasjon til foreldre.
 • Startkontigent betales av klubben for deltagelse i en klasse.
 • Tiger’s klubbmerke skal være påsydd karate gi.

Utøveren har selv ansvar for fullt sett med konkurranseutstyr (begge farger) inklusive vest (der det aktuelt).