Her finner du informasjon om stevner og treningssamlinger.

Tiger praktiserer bindende påmelding til stevner. Dette avtales mellom trener og utøver, og det blir i forkant av stevner publisert påmeldingslink for det enkelte stevne der utøver betaler en egenandel. Dersom man melder seg på etter utløpt frist, må den enkelte utøver betale kostnaden. Her er reglementet fra Norges Kampsportforbund vedrørende priser:

Det tas forbehold om antall ledige plasser ved stevnet.
For sen påmelding etter fristen gir følgende påmeldingsgebyr:
– Innen 2 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 2 x påmeldingsgebyr.
– Innen 4 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 4 x påmeldingsgebyr.
– Innen 6 dager etter ordinær påmeldingsfrist: 6 x påmeldingsgebyr.
Senere påmeldinger aksepteres ikke.

Alle konkurranseutøvere plikter å sette seg inni retningslinjene for detlagelser i stevner, samt levere et resyme tilbake til klubben. Det finnes ferdige WORD maler som kan lastes ned som skal benyttes ved slike resyme:

Konkurranse