Tiger arrangerte en vellykket Gasshuku med Richard Amos sensei 8.dan og Yanti Amos sensei 4.dan i leid hall på Rønningen Folkehøyskole 1.-3.april 2022. Hele 91 deltakere var påmeldt. 

Tiger ønsket å arrangere en liten pre-camp torsdag 30.4.2022 med en samling i dojo for lavere og høyere grader. Rønningen folkehøyskole var først tilgjengelig fredag 01.04.2022 klokken 18.15. Gjennom en avtale med danserne, som disponerer dojo på dagtid, fikk Tiger også mulighet til å ha en samling i dojo fredag morgen/formiddag. 

Grunnet Covid har Dan-gradering på NSF sommerleir, samt andre samlinger vært avlyst de siste to årene. Norges Shotokan Forbund (NSF) godkjente derfor at medlemsklubbene kan gjennomfører lokale graderinger sesongen høst 2021/ vår 2022. Det siste året har det derfor vært mulig for utøvere i flere klubber i NSF å gjennomføre dan-graderinger i egen dojo. Når muligheten var der så ønsket Tiger for første, og mest sannsynlig siste, gang å gjennomføre gradering i Tiger dojo i tråd med NSF godkjennelse. En stund ble det vurdert å gjennomføre gradering på sødangen på treningssamlingen, men Tiger fikk kun en eneste henvendelse fra andre klubber vedr gradering. En gradering for noen få ville også gått utover de mange som hadde meldt seg på samlingen for å trene. Det ble derfor istedet mulighet for gradering i Tiger Dojo.   De dan-kandidatene som ikke hadde fått gradert grunnet covid fikk da mulighet til å melde seg på. Totalt 11 kandidater valgte å gjøre dette. 

Dan graderte med Amos sensei

Treningen begynte klokken 10.00 med en halvtime yoga, så ca 1,5 time trening med gjennomgang av kumite og kata. Deretter halvtime pause før 2,5 timer gradering for de 11 kandidatene. Det ble en flott gradering. Grunnet færre personer og god tid så ble det viet mer tid til kandidatene. Shodan kandidatene fikk 2 runder med Jiyu-ippon kumite. Sandan og Yondan kandidaten fikk mange spørsmål om bunkai, prinsipper, teori, navn, betydning mm. Sekvenser ble gjennomgått fra flere kataer. Yondan kandidaten fikk de første spørsmålene allerede på torsdag og før graderingen startet fredag morgen. Det ble også avsatt tid til ekstra kata, samt totalt fem runder med jiyu-kumite og jiyu-ippon kumite. Alt i alt en veldig grundig gradering. 

Da klokken nærmet seg 15 fikk spente kandidater avsagt kjennelsen og alle bestod. Mye av grunnen kan skyldes grunding forberedelse over lang tid. Flere har deltatt på mange zoom treninger med Amos og Mullin sensei gjennom året. Tiger har også et omfattende pensum og hard gradering til 1.kyu som skal gjøre kandidatene forberedt til Shodan. Treneransvarlig er meget fornøyd med 11 nye grader til Tiger på en og samme gradering, derav ni nye sortbelter. Dette må sies å være ny Tiger rekord. 

De som fikk ny grad var: 

 • Trond Erik Steine 4.dan
 • Arnstein Nygård 3.dan
 • Ida Olafsen 1.dan
 • Remi Fjeringby Holum 1.dan
 • Petter Hanekamp 1.dan
 • Geir Lasse Andresen 1.dan
 • Jan Adelsten Røsholm 1.dan
 • Martine Huseby Lorenzen 1.dan
 • Jon Kolbeinsen 1.dan
 • Gunnar Bell 1.dan
 • Morten Larsen 1.dan