Alle barneparti tar ferie i uke 8. Voksenpartiene går som normalt.